PERSONDATA, LEJEBETINGELSER OG KLAGEMULIGHEDER

Persondata

Hos Garant Udlejning tager vi datasikkerhed seriøst. Derfor gør vi alt for at sikre os, at dine data bliver forsvarligt behandlet, opbevaret og slettet igen, når der ikke længere er brug for dem.

Mere konkret betyder det, at vi følger databeskyttelsesloven, hvilket, kort fortalt, kan beskrives i følgende punkter:

 1. Der skal gives samtykke
  Du må ikke behandle personlige data om en enkeltperson, medmindre personen frivilligt har givet specifikt, informeret og entydigt samtykke enten i en erklæring (på skrift) eller ved en klart bekræftende handling (han/hun siger ”ja”). Samtykket kan ske i forbindelse med indgåelsen af en aftale, som f.eks en lejeaftale, hvor vi skal kende personens identitet, før vi kan udfærdige en lejeaftale.
 2. Retten til adgang
  Personer, som vi har data om, har ret til at få adgang til deres personlige data og efterfølgende til at få at vide, hvordan NetHire og Garant Udlejning bruger denne data. Vi skal udlevere en kopi af de personlige data, gratis og i elektronisk form, hvis en person beder om det.
 3. Retten til at blive glemt
  Hvis en person ikke længere er kunde, eller hvis han/hun tilbagetrækker sit samtykke til, at vi må bruge de personlige data, har personen ret til at få sine data slettet.
 4. Retten til dataoverførsel
  En person har ret til at få overført sine data fra en serviceudbyder til en anden. Og det skal ske i et almindeligt brugt og maskinlæsbart format.
 5. Retten til at blive informeret
  Personer skal informeres, før indsamling af data sker. Personerne skal aktivt tilvælge (opt-in), at deres data må indsamles, og samtykke skal gives frivilligt og må ikke være underforstået.
 6. Retten til at få oplysninger tilrettet
  Personer har ret til at få deres data opdateret, hvis den er forældet, utilstrækkelig eller forkert.
 7. Retten til at begrænse behandling
  Personer kan frabede sig, at deres data anvendes til databehandling. Data må fortsat gerne opbevares, men ikke anvendes.
 8. Retten til at gøre indsigelse
  Personer har retten til at få stoppet brugen af data til markedsføringsformål. Der er ingen undtagelser til denne regel, og al brug af personens data skal stoppe, så snart en indsigelse modtages. Der skal informeres tydeligt om denne rettighed, når kommunikationen med en person indledes.
 9. Retten til at blive underrettet
  Hvis der er sket et brud på datasikkerheden, som kan kompromittere en persons personlige data, har personen ret til at blive underrettet indenfor 72 timer efter, at bruddet er blevet opdaget.

Du kan downloade vores datapolitik her.

Vil du gerne have slettet dine data fra Garants database? Send en mail til garant@garant.dk med dit navn og telefonnummer og skriv, at du vil fjernes, så sørger vi for, at du bliver slettet hurtigst muligt.

Lejebetingelser

Du kan downloade vores generelle lejebetingelser her.

 

Klagemuligheder

Vi gør vores bedste for at leve op til vores kunders forventninger. Skulle der en sjælden gang imellem opstå uoverensstemmelser, vil vi bestræbe os på at løse disse i dialog med dig.

Er dette ikke tilfredsstillende har du mulighed for at klage.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse garant@garant.dk.

 

Fortrydelsesret for forbrugere

I henhold til Forbrugeraftalelovens §18, stk. 2 vedrørende fortrydelsesret på tjenesteydelser, ophører fortrydelsesretten på tjenesteydelser når disse er fuldt udførte, det vil sige når lejeproduktet er afsendt eller udleveret.

Men har du brug for at ændre lejedatoer, tilføje eller fjerne produkter fra din lejeaftale mv. er vi naturligvis altid åben for dialog. Kontakt vores udlejere, så vil de forsøge at finde en løsning der passer os begge.